Finansfobi.com

Finansfobi er mye vanligere enn du tror.

Skattemeldingen (Selvangivelsen)

Dersom du lider av finansfobi er det også stor mulighet for at du aldri ser på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) og bare lar de forhåndsutfylte tallene bli stående som gjeldende. Problemet er at det som oftest mangler på skattemeldingen og ikke er forhåndsutfylt er fradrag og svært ofte inkassorenter.

Få med alle betalte inkassorenter på skattemeldingen!

Dersom du har betalt på inkassogjeld enten dette er frivillig eller ved utleggstrekk via namsmannen i løpet av foregående inntektsår et, som skattemeldingen gjelder for, er det stor mulighet for at du også har betalt betydelige beløp i renter. Det samme gjelder dersom noen av dine eiendeler eller bolig har blitt tvangssolgt. I slike tilfeller er det veldig viktig at du får betalte renter med på selvangivelsen da betalte renter gir fullt fradrag i skattbar inntekt. Det vil si at dersom du har betalt kr 50000,- i renter så skal skattbar inntekt reduseres tilsvarende. Ved et tvangssalg av bolig kan innfridde (betalte) inkassorenter fort utgjøre flere hundretusener som du kan føre til fradrag på skattemeldingen og få betydelige midler tilbake på skatteoppgjøret. Disse pengene må du ikke la gå fra deg!

Alt av betalte renter er fradragsberettiget på selvangivelsen. Dersom du har betalt på gjeld som stammer fra forbrukslån og kredittkort er dette gjerne med en årlig rentesats på 25 -30 %. Dette kan derfor utgjøre svært mye penger og det er veldig viktig for din privatøkonomi at du får dette med på skattemeldingen. Det samme gjelder dersom du har betalt på veldig gammel gjeld eller fått tvangssolgt eiendeler.

Det har ingenting å si om betalingen ikke har vært frivillig og har funnet sted i form av tvangssalg. Innfrielse av renter enten på den en eller andre måten er fradragsberettiget uansett. Det samme gjelder dersom andre har betalt gjelden for deg. Dette gjelder alle renter uansett rentesats og hvor i prosessen og hvordan de har blitt betalt.

Leg merke til at påløpte ikke betalte renter ikke er fradragsberettiget. Det er derfor viktig at du følger med når du vet at gammel inkassogjeld er oppgjort, både fordi dette kan utgjøre store beløp og fordi det er større mulighet for at kreditor eller inkassobyrået ikke har innrapportert det for deg i slike tilfeller. Gammel inkassogjeld bytter ofte eiere og alle er ikke pliktige til å innrapportere betalte renter til skatteetaten.

Du bør overvinne frykten og sjekke skattemeldingen!

Den store barrieren for mange med finansfobi og konvoluttskrekk er å åpne skattemeldingen første gangen i frykt for restskatt. Vær imidlertid klar over at det er flere som får penger igjen på skatten enn det er personer som får restskatt. Selv om du får restskatt ifølge den forhåndsutfylte skattemeldingen så er dette også noe du i mange tilfeller kan få endret til å bli skattepenger til gode dersom du får med alle fradragene du har krav på.

Husk at selv om skattemeldingen viser at du har restskatt å betale så vil dette uansett ikke forfalle til betaling før om nærmere et halvt år etter at du mottok skattemeldingen. Det er med andre ord ingen kravbrev som ramler ned i postkassen eller noen som kommer hjem på døren til deg med det første på grunn av dette.

Du kan lese mer om inkassorenter i denne artikkelen på inkassoguiden.no.

Copyrighted content. All Rights Reserved.