Finansfobi.com

Finansfobi er mye vanligere enn du tror.

Du trenger hjelp når du lider av finansfobi!

Dersom du har slitt med finansfobi over en lengre periode så har gjeldsproblemet og gjelden sannsynligvis blitt så omfattende og uoversiktlig at det er utopi å tro at du selv skal klare å ta tak i situasjonen og få kontroll. Du blir ikke kvitt finansfobi over natten selv om du får en god dag og begynner å ta tak i problemet og åpne post. Sannsynligvis er du helt satt ut etter noen få brev da du får den ene negative overraskelsen etter den andre rett i fleisen. Du må i slike tilfeller søke hjelp så fort som mulig for å få en løsning som gir deg følelsen av kontroll igjen. Først da kan du gradvis gå tilbake til å ta ansvar for din egen økonomi igjen. Jo før du søker hjelp, jo flere løsningsalternativer er det å velge mellom.

Kontakt gjeldsrådgiver eller advokat for å få hjelp.

Alle kommuner er pliktige å ha et tilbud om gratis offentlig gjeldsrådgiver til sine innbyggere. Kvaliteten på disse kan variere mye fra kommune til kommune men for mange kan det være et godt nok alternativ for å ta tak i problemet. En offentlig gjeldsrådgiver vil i de fleste tilfeller ikke være like kreativ som en advokat eller privat gjeldsrådgiver, med å finne et løsningsforslag som er spesielt tilpasset deg. Det er imidlertid liten risiko for å bli lurt av en offentlig gjeldsrådgiver. Et alternativ er uansett å oppsøke en privat gjeldsrådgiver da de fleste er dyktige personer som jobber for å finne en god løsning for deg og samarbeider gjerne med deler finansbransjen som er villig til å gi personer meds gjeldsproblemer en ny sjanse. Vær oppmerksom på at siden det ikke finnes noen offentlige krav for å kunne kalle seg gjeldsrådgiver så finnes det dessverre noen få aktører som ikke er like seriøse. Vær skeptisk, sjekk referanser og lytt til magefølelsen. Du bør også sette deg grundig inn i avtaler med slike gjeldsrådgivere før du signerer og gjerne be venner eller familiemedlemmer om å lese gjennom avtalen for deg.

Det aller tryggeste er å få en advokat til å gå gjennom avtalen men det koster igjen en del penger, noe du som gjeldsoffer ikke akkurat har for mye av. En gjeldsrådgiver pakker gjerne sitt salær inn i en refinansieringsløsning eller delbetalinger underveis slik at han kan få betalt uten å belaste deg for store beløp der og da. Vær oppmerksom på at når slike beløp pakkes inn, nærmest i det skjulte i en refinansiering så er det lett å ta seg veldig godt betalt uten at du merker noe til det. Husk at gjeldsrådgivere i tilegg kan motta betydelig provisjon for å formidle kontakt med finansieringsselskaper og at de priser du får på slike lån langt i fra er de billigste lånene i markedet. Det betyr ikke at lånet kan være din eneste fornuftige sjanse til en fordelaktig refinansiering og således likevel er en god løsning for deg. Det er også muligheter for å søke om en ny refinansiering etter en stund når betalingsanmerkninger er slettet og du har fått kontroll over egen økonomi igjen slik at du slev kan oppsøke en tradisjonell bank med en lånesøknad.

Det kan være fornuftig å sette bort administrasjonen av din økonomi til andre, selv etter en opprydding.

Faktisk så er det mange som innser at de aldri helt vil bli kvitt finansfobien, vegringen mot regninger, finansielle valg og problemstillinger. For enkelte av disse er det faktisk en god løsning å få noen de stoler på til å helt eller delvis forvalte økonomien for dem. Dette betyr selvsagt ikke at du ikke får bestemme selv om du skal gå på kino eller handle klær ved behov. En normal løsning er imidlertid at du oppretter to kontoer hvor du disponerer den ene og din medhjelper disponerer den andre. Lønnen sørger du deretter for at blir overført til kontoen som medhjelperen din disponerer og denne sørger for at regninger blir betalt og prioritert i en fornuftig rekkefølge. Samtidig sørger denne medhjelperen for at du på den andre kontoen som du disponerer til daglige utgifter får overført det overskytende eller helst et fast månedlig beløp som tas av det resterende. Det er også en fordel at du sammen med denne medhjelperen setter opp et budsjett over hva du trenger til daglige utgifter, hvilke faste utgifter du har og når regningen på dette vil komme slik at det kan settes av litt ekstra i forkant av måneder det forventes større regninger.

Ved en løsning som beskrevet over sørger du for at posten sendes din medhjelper som beholder den delen som omfatter økonomi og overlater resten til deg, eventuelt at du overleverer alle "skumle" brev til denne personen. Du kan få en venn eller et familiemedlem som du stoler på til å gjøre dette for deg, normalt vil de ikke ta betalt for dette. En annen løsning kan være å få en gjeldrådgiver, regnskapsfører eller advokat til å gjøre dette for deg. Dette er imidlertid ikke gratis og kan koste ganske mye hver måned. Vær oppmerksom på at det er tryggest, men sannsynligvis også dyrest å bruke advokat. En advokat trenger autorisasjon og er forpliktet til å ha dine midler på en egen klientkonto med tilhørende forsikring som sikrer deg mot misbruk av dine penger. Regnskapsførere har en autorisasjonsordning men er ikke pliktig til å bruke klient konto og vil mest sannsynlig disponere din konto som beskrevet over. En gjeldsrådgiver er nok det billigste alternativet selv om det finnes enkelte skrekkeksempler på det motsatte. Det er imidlertid ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver og de er heller ikke forpliktet til å bruke klientkonto. Det er derfor en risiko som du bør ta med i valget for at en useriøs aktør kan unndra midler fra deg. Den samme risikoen finnes med venner og familiemedlemmer men der kjenner du du i hvert fall personen på en helt annen måte på forhånd.

Copyrighted content. All Rights Reserved.